Baixo Guandu 12/13 X Resplendor 12/13

Baixo Guandu Sub11 X Resplendor Sub11

Tatu Bola 12/13 X Resplendor 12/13

Baixo Guandu 12/13 X Gol de Letra 12/13

Tatu Bola Sub11 X Resplendor Sub11

Baixo Guandu Sub11 X Gol de Letra Sub11

Tatu Bola 14/15 X Baixo Guandu 14/15

Tatu Bola 12/13 X Baixo Guandu 12/13

Tatu Bola Sub11 X Baixo Guandu Sub11